Medlemsinfo

Medlemsinformasjon

Ref styremøte 20.04.2013.
Styret prioriterer å få kostnadsoversikt på strøm og vann til bryggene og sikring i tråd med krav fra forsikringsselskap.
Satser på å få klargjort priser og bestilling innen utgangen av April. Vil påregnes en del dugnader fremover.
Vi ønsker å ta ned eksisterende belysning på området og sette opp ny belysning for området og bryggene på landfestet til hver brygge.
Dagens halogenlamper vil bli byttet ut til LED-lamper som ikke krever så mye energi samt gir en bedre belysning.
Styret vil også se på fremtidens løsning når det gjelder klubbhus etc.
Det vil bli innkalt til medlemsmøte for byggeprosjekt når nødvendig info er på plass.